ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 

Βρέθηκαν 81 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 21-516 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 21-516 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-15/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Κέρκυρας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 21-519 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 21-519 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-14/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Έγκριση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου του Δήμου Κέρκυρας
ΚΕΙΜΕΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 21-511/2018
ΚΕΙΜΕΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 21-511/2018
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 12-292/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 12-292/07-05-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ " Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-1/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7-132/7-04-2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας που αφορά στον «Προσδιορισμό και τη διάθεση Κοινοχρήστων Χώρων». Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 6-324/30-05-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με την υπ’ αριθμ. 01-03/11-01-2018 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Σφακερών της Δ.Ε. Θιναλίων"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-128/08-03-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-128/08-03-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός α) χώρων δημοπράτησης και β) μισθωτικού ανταλλάγματος χώρων δημοπράτησης, για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και την τοποθέτηση και λειτουργία τροχήλατων καντινών, αυτοκινούμενων ή μη, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-17 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», κατόπιν της υπ. αριθμόν 3-3/28-02-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ’ αριθμόν 7-9/05-03-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-126/08-03-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-126/08-03-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός α) χώρων δημοπράτησης και β) μισθωτικού ανταλλάγματος χώρων δημοπράτησης, για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και την άσκηση  δραστηριοτήτων ομπρελών – ανακλίντρων (ομπρελοκαθίσματα) και αναψυχής και χαλάρωσης λουμένων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-17 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», κατόπιν της υπ. αριθμόν 3-4/28-02-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ’ αριθμόν 7-7/05-03-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-127/08-03-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-127/08-03-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός α) χώρων δημοπράτησης και β) μισθωτικού ανταλλάγματος χώρων δημοπράτησης, για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και την άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-17 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», κατόπιν της υπ. αριθμόν 3-2/28-02-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ’ αριθμόν 7-8/05-03-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4-79/26-02-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4-79/26-02-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 5-13/21-02-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής τελών διαφήμισης στο Δήμο Κέρκυρας από το έτος 2018 και μέχρις τροποποιήσεώς τους"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4-52/26-02-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4-52/26-02-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη θέση Κάμπος Σολάρι της Δημοτικής Κοινότητας Αλεπούς στη Δ.Ε. Κερκυραίων για τη δημιουργία εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπό δημιουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από την εταιρεία ΜΑΡΒΕΝΙ Α.Ε., κατόπιν της υπ΄ αριθμόν 2-2/12-02-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1-9/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 1-9/22-01-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Καθορισμός του τρόπου καταβολής του τέλους κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014"