Δημοπρασίες Εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας
 

Βρέθηκαν 135 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
10-08-2018 -  Ανακοίνωση εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος

Ανακοίνωση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος υπ’αριθμ. Νο 3 στο Δημοτικό Θέατρο επί της οδού Μαντζάρου με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας.

12-07-2018 -  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΠΕΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ. Ε ΘΙΝΑΛΙΩΝ

Εκτίθεται σε προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση, επί έξι έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, όπως ισχύουν σήμερα και έχουν τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4242/2014

03-07-2018 -  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου του 7ου Γυμνασίου Κέρκυρας για την εκμετάλλευση και λειτουργία του.
Η Σχολική  Επιτροπή   Β/βάθμιας Εκπ/σης  Δήμου Κέρκυρας στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού  διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και λειτουργία του κυλικείου του 7ου Γυμνασίου   Κέρκυρας, καλεί  τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον από την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 μέχρι την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018, κατά τις ημέρες και ώρες  λειτουργίας των Σχολείων.
04-06-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η Ενιαία Σχ. Επιτροπή   Πρω/θμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Κέρκυρας στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού  διαγωνισμού για την εκμίσθωση, λειτουργία και  εκμετάλλευση  του κυλικείου του  Δημοτικού Σχολείου    Κέρκυρας, καλεί  τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, από την Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018, κατά τις ημέρες και ώρες  λειτουργίας των Σχολείων.
16-04-2018 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1-13/22-01-2018 απόφαση του Δ.Σ. και κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών εγκρίθηκε η απ’ευθείας μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κέρκυρας , με τιμή εκκίνησης 550,00 ευρώ .

16-04-2018 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1-10/22-01-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 31315/07-03-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών εγκρίθηκε η απ’ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος υπ’αριθμ. Νο 3 στο Δημοτικό Θέατρο επί της οδού Μαντζάρου με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας.

16-03-2018 -  Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος ΘΜΑ)
Ο Δήμος Κέρκυρας προκυρήσσει  για δύο έτη Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική  για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού  σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος ( ΘΜΑ), όπως περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
16-03-2018 -  Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος ( τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και χώρων αναψυχής και χαλάρωσης λουομένων)
 Ο Δήμος Κέρκυρας προκυρήσσει  για δύο έτη Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική  για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού  σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος ( τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και χώρων αναψυχής και χαλάρωσης λουομένων ), όπως περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
16-03-2018 -  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας για την εκμετάλλευση και λειτουργία του
Η Ενιαία Σχολική  Επιτροπή   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού  διαγωνισμού για την εκμίσθωση, λειτουργία και  εκμετάλλευση  του κυλικείου του 6ου Γυμνασίου, καλεί  τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον από τη δημοσίευση της παρούσας, από την Δευτέρα 19  Μαρτίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 20 Απριλίου  2018
06-02-2018 -  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας για την εκμετάλλευση και λειτουργία του
  Καλούμε  τους/τις  ενδιαφερόμενους/νες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με κλειστές προσφορές, εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. 
      Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και οι κλειστές προσφορές θα κατατίθενται και θα πρωτοκολλούνται στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης στο κτήριο του Παλαιού Δημαρχείου, Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη, καθημερινά από την Τετάρτη  7/02/2018 έως την Παρασκευή 16/02/2018.