Δημοπρασίες Εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας
 

Βρέθηκαν 139 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
21-02-2019 -  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λευκίμμης για την εκμετάλλευση και λειτουργία του
                                                                  EΛΛΗΝΙΚ&Eta...
15-02-2019 -  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΒΙΔΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φ α ν ε ρ ή , προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση , επί 6 ( έ ξ ι ) έτη με δυνατότητα παράτασης 6 έτων, αρχόμενη από την υπογραφή της οικείας μισθωτηρίου συμβάσεως , (συνταχθείσας με ιδιωτικό συμφωνητικό), του καταστήματος στη νησίδα ΒΙΔΟ Κέρκυρας υπό τους εξής όρους ...
10-12-2018 -  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λευκίμμης για την εκμετάλλευση και λειτουργία του.
Η Εν. Σχ.  Επιτροπή  A/βάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Κέρκυρας στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού  διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση, λειτουργία και  εκμετάλλευση  του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λευκίμμης , καλεί  τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον από τη δημοσίευση της παρούσας, από την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2018
15-11-2018 -  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Κέρκυρας.
Ο Δήμος Κέρκυρας στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτής  δημόσιας δημοπρασίας, για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Κέρκυρας,  καλεί  τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
10-08-2018 -  Ανακοίνωση εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος

Ανακοίνωση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος υπ’αριθμ. Νο 3 στο Δημοτικό Θέατρο επί της οδού Μαντζάρου με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας.

12-07-2018 -  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΠΕΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ. Ε ΘΙΝΑΛΙΩΝ

Εκτίθεται σε προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση, επί έξι έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, όπως ισχύουν σήμερα και έχουν τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4242/2014

03-07-2018 -  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου του 7ου Γυμνασίου Κέρκυρας για την εκμετάλλευση και λειτουργία του.
Η Σχολική  Επιτροπή   Β/βάθμιας Εκπ/σης  Δήμου Κέρκυρας στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού  διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και λειτουργία του κυλικείου του 7ου Γυμνασίου   Κέρκυρας, καλεί  τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον από την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 μέχρι την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018, κατά τις ημέρες και ώρες  λειτουργίας των Σχολείων.
04-06-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η Ενιαία Σχ. Επιτροπή   Πρω/θμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Κέρκυρας στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού  διαγωνισμού για την εκμίσθωση, λειτουργία και  εκμετάλλευση  του κυλικείου του  Δημοτικού Σχολείου    Κέρκυρας, καλεί  τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, από την Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018, κατά τις ημέρες και ώρες  λειτουργίας των Σχολείων.
16-04-2018 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1-13/22-01-2018 απόφαση του Δ.Σ. και κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών εγκρίθηκε η απ’ευθείας μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κέρκυρας , με τιμή εκκίνησης 550,00 ευρώ .

16-04-2018 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1-10/22-01-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 31315/07-03-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών εγκρίθηκε η απ’ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος υπ’αριθμ. Νο 3 στο Δημοτικό Θέατρο επί της οδού Μαντζάρου με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας.